Správy z priemyslu

  • Podmienky prevádzky na mori

    Medzinárodná preprava tovaru po mori sa vzťahuje na akt prepravy nákladu odoslaného odosielateľom z prístavu jednej krajiny do prístavu inej krajiny po mori, pričom sa ako dopravný prostriedok používa námorné plavidlo a prijíma sa náklad ako odmena v súlade s námorná dohoda...
    Čítaj viac
  • Analýza odvetvia

    S propagáciou zdieľaných bicyklov sa do cyklistického krúžku dostáva čoraz viac ľudí, no chápanie bicyklov je u mnohých stále na úrovni dopravných prostriedkov.Zelené cestovanie predstavuje také cestovanie, ktoré má najmenší dopad na životné prostredie.Cestovný režim, ktorý nie...
    Čítaj viac